###header_img###
###slideshow###

Vundet konkurrence - Ungdomsby Gellerup

I konkurrence om en ny Ungdomsby i Gellerup, har Brabrand Boligforening udvalgt Dansk Boligbyg som totalentreprenør. Teamet består af Arkplan ApS, Sahl Arkitekter, Nord Architects samt DAI Arkitekter og Ingeniører.

Projektet består, udover det store Kollegie mod den centrale bygade i Gelerlup, af en masterplan med tæt-lav boligbebyggelse ud mod Hejredalsvej samt erhvervs-bebyggelse mod Edwin Rahrs Vej. Entreprisesummen udgør 170 millioner kroner. 

Projektet har en særlig bevågenhed, fordi det markerer den fysiske begyndelse på transformationen af Gellerupparken, som over de næste 20 år skal udvikles til en attraktiv, levende og mangfoldig bydel i Aarhus.