###header_img###
###slideshow###

ARKPLAN + ROSSEEL

Rosseel’s Tegnestue har haft adresse i Hasseris Bymidte 21 i snart 45 år. I tidens løb er der blevet tegnet uendeligt mange projekter af vidt forskellig art spredt over hele landet og i udlandet. Tiden er nu kommet til at landskabsarkitekt Willy Rosseel overdrager stafetten til et nyt hold af dygtige og kreative landskabsarkitekter. Arkplan (www.arkplan.dk) ved Jens Arendt Valdbjørn og Poul Aas overtager herefter pr. 01.05.2018 alle fremtidige aktiviteter i Rosseel’s Tegnestue fra ny base i Aalborg. Det nye tiltag sikrer, at alle igangværende og kommende projekter får et kontinuerligt forløb med projektgennemførelse, opfølgning og service for vores bygherrer som hidtil. Udover tegnestuens nye struktur fortsætter de etablerede samarbejder og konstellationer på specifikke opgaver uændret. Willy Rosseel fortsætter som seniorrådgiver. Det glæder os at kunne meddele denne kontinuitet og fremtidssikring til gavn for vore bygherrer. Med venlig hilsen Jens Arendt Valdbjørn, Poul Aas og Willy Rosseel.