###header_img###
###slideshow###

Sanseligt gårdrum

Aarhus Kommune har siden 1978 gennemført offentligt finansierede gårdforbedringer i karréer i centrum af byen. Med en gårdforbedring bliver der skabt lys, luft og nye aktivitetsmuligheder i karreerne i de tætte byområder.

Ideen med gårdforbedringen  af karré 345 er, at skabe rammer for beboernes ophold og aktiviteter samt at sikre, at gården også bliver pæn, både set fra gårdniveau og fra lejlighederne.
Gårdanlægget bliver alle beboernes fællesareal, hvor der er mulighed for ophold i sol og skygge, mulighed for leg, tørring af tøj og for det uformelle møde mellem beboere af alle aldersklasser.

Overordnet er Karré 345 delt i en vestlig og en østlig del, med en mindre forbindelse der binder karréen sammen. Det sammenbindende element for Karré 345 er en flisebelagt sti, der forbinder alle rum og funktioner. Beplantningen mellem de halvprivate arealer og de egentlige fællesarealer vil i hele karren fremstå ensartet, og som en sammenhængende karakter for hele karréen.

Overordnet er der to kategorier af rum:

  • De halvprivate områder – de bygningsnære arealer.
  • De egentlige fællesarealer.

De bygningsnære arealer indrettes principielt på samme måde for alle ejendommene
Det skal være nemt at komme fra de bygningsnære arealer ud i de åbne og solrige fælles arealer.
Dette kan eksempelvis være til en lille opholdsplads, der er trukket lidt væk fra bygningerne, eller til et af de 2 store fælles opholdsarealer.