###header_img###
###slideshow###

Nyt kollegium i Skejby

Projektet omhandler et kollegium på 7.874 m2 beliggende på Skejbygårdsvej ved Århus og der bliver ialt 183 nye ungdomsboliger. Projektområdet er karakteriseret af et meget kuperet terræn som udnyttes til at skabe spændende byrum omkring ungdomsboligerne.

Bebyggelsenn ligger mellem to typer udearealer; den urbane side, og den landskabelige side.
Den urbane side er ankomstarealerne til boligerne. Den defineres af belægninger og høj bygningstæthed og bliver levende byrum med mennesker, bevægelser, cykelparkering, lys og lyd. I disse områder arbejdes der desuden med at skabe stemning, i form af effektfuld belysning. 

Den anden side defineres af det grønne, med naturen, beplantning, bløde terrænreguleringer og stilhed. Her arbejdes der med at skabe et sted der er i harmoni med den store landskabskile.