###header_img###
###slideshow###

Kommunalt administrationscenter og sportscenter

Fælleden Skanderborg bliver et samlingspunkt for alle borgere og idrætsudøvere, for ansatte og gæster – et spændende område med et væld af aktiviteter og oplevelser. Projektet tager udgangspunkt i at skabe et dynamisk sted med en blanding af funktioner og plads til alle, inspireret af ordet fælled.Det, der karakteriserer en fælled er, at det er et offentligt areal, der er tilgængeligt for alle!

Nogle fælleder er park-agtige oftest inspireret af, og etableret i en landskabelig park stil, andre kan i højere grad karakteriseres som naturområder med overdrev, græssletter m.m. Oftest er stierne i en fælled slyngede og naturligt udseende. Der er arealer til motion og større arrangementer samt tematiserede beplantninger med solitære træer og træer i grupper.

Terrænreguleringen er oftest blød, så helhedsindtrykket fremstår naturligt og meget organisk. Oftest indgår der søer i området, hvor søerne er en del af afvandingen og dræningen af området. En fælled kan desuden indeholde pavilloner, opholdsarealer, legeområder, skulpturer, mindesmærker m.m.”Fælleden Skanderborg” arbejder netop med de ovennævnte karakterer, så området bliver et sted der er for alle, og hvor natur, kultur, aktiviteter og fællesskab går hånd i hånd.