###header_img###
###slideshow###

Specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud

Sødisbakke er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Opgaven består i at udbygge området med 16 boliger for autister med dom, der skal bruge bostedet som udslusning, samt 24 boliger til infantile autister. Der bygges to huse, som i materialer er ens, gul tegl, sedum på taget, for at give et ensartet udtryk.

Ideen er at de 24 boliger lægges ind i en skov, i en lysning. Skoven hæfter sig på den eksisterende fredskov i Mariager, og indgår dermed i fredskovens landskabelige kvalitet. Parkeringen ligger som lommer i skoven, med en rampe der skærer sig rundt om en bakken og ned mod huset. Omkring huset etableres lukkede haver, som kan skærmes. De resterende udearealer er bygget op som en arktivitetshave, hvor beboerne har små nicher, med aktiviteter og ophold.

Bakkebo er et tilbud til autister med dom der er under udslusning. Deres bygning orienterer sig omkring et gårdrum, med aktiviteter og nicher. Gårdrummet har en organisk form og træer, buske og blomster vil få ideelle forhold. Overordnet er Bakkebo skærmet. Inden for skærmingen laves et område med plads til værksteder. Ideen er at placere Bakkebos 16 beboere længst væk fra resten af Sødisbakker, da de er i gang med en udslusning, til mere alm. botilbud.