###header_img###
###slideshow###

ARKPLAN  beskæftiger sig med et bredt spektrum af opgaver og har et stort erfaringsgrundlag inden for skitsering og projektering af projekter. ARKPLAN arbejder bl.a. med:

 • Byrum
 • Renoveringsopgaver
 • Boligområder
 • Domicil-projekter
 • Skole- og instutionsbyggeri
 • Lokalplan
 • Udstykninger
 • Konceptudvikling
 • Konkurrencer

Det er tegnestuens målsætning:

 • at sikre, det endelig resultat er godt håndværk og en langsigtet løsning.
 • at overholde de tidsmæssige og økonomiske rammer.
 • at tilføre en herlighedsværdi.