top of page
Plejehjemmet Søholm
"Atriumgården bliver et grønt gårdmiljø med læ og siddepladser, og er derfor et oplagt mødested og samlingspunkt for beboerne."
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

Projektet omhandler nybygningen af 70 plejeboliger, hvoraf 18 er hospiceboliger, i forbindelse med en renovering af det eksisterende Lokalcenter Søholm, i Stavtrup.

Plejeboligerne udformes som to boligstænger der går ud fra lokalcenteret. Mellem de to boligstænger udformes en centralgang, som danner en lukket atriumgård mellem boligerne. Atriumgården bliver et grønt gårdmiljø med læ og siddepladser og derfor et oplagt mødested og samlingspunkt for beboerne.

Hospiceboligerne organiseres omkring to små atriumgårde, som skaber et roligt og trygt miljø for beboerne. Arealerne omkring plejecenteret udformes med respekt for den omkringliggende fredskov, som væver sig ind i området. Græsset omkring plejeboligerne beplantes med spredte blomsterløg, som giver et væld af farver hvert forår. En rekreativ sti fører beboerne rundt i de grønne områder omkring bebyggelsen.

Type:

Sundhed og pleje

lokation:

Stavtrup, Østjylland

Bygherre:

Aarhus Kommune

år:

2011 - 2012

Samarbejde:

Sahl Arkitekter, Rambøll

bottom of page