top of page
21 Assens Arena 107.jpg
Assens Arena 133.jpg

fakta

Type:                    Byrum

Beliggenhed:          Assens, Fyn

År:                        2010 - 2011

Bygherre:               Assens Kommune

Samarbejdspartner: Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma, Entreprenørfirmaet   Ollerup, Keinicke & Overgaard, Lokale & Anlægsfonden, Danisco

pulsen

"Områdets centrale bevægelsesstrøg og formmæssigt styrende element er en markant rød sti som kæder området sammen..."

Assens Arena 131.jpg

Pulsen i Assens er et rekreativt bylandskab på sukkerfabrikken Daniscos gamle arealer ved Assens havn. I det 30.000 m2 store bylandskab er der fokus på leg, bevægelse og sport, samt tilførelsen af mange nye funktioner, der bidrager til liv og aktivitet i området.

Områdets centrale bevægelsesstrøg og formmæssigt styrende element, Pulsen, er en markant rød sti som kæder området sammen og skaber en forbindelse til Assens by. På den vestlige side af Pulsen, i sammenhæng med Assens Kommunes nye rådhus, har området fået en urban karakter med hårde overflader, imens den østlige side af området er grøn og landskabelig og ligger i sammenhæng med det nye idrætshus Assens Arena.

Der er introduceret en række nye funktioner i området som lægger op til leg, aktivitet og sport, men samtidig er områdets industrielle præg, samt spor fra det gamle industrilandskab, bevaret. Blandt andet er en stor skorsten bevaret, og ovenpå fem gamle silofundamenter bygges cirkulære rumdannende elementer med forskellige funktioner, hvoraf én bruges til klatreredskaber og en anden til bålplads.

Derudover tilføres der løbebaner, længdespringsbane, koncertplads, basketball bane, squash bane, fodboldbane, legeredskaber, skateboardbastioner, udendørs fitness, en krolf-bane og meget mere. Det er tanken, at området skal være byens nye rekreative mødested og danne rammen om udendørs koncerter, skole- og fritidsevents, udstillinger samt filmfremvisninger på den gamle saftstations hvide mur.

Assens Arena 132.jpg
bottom of page