top of page
L1002165.jpg
L1002190.jpg

fakta

Type:                    Bolig

Beliggenhed:          Mariager, Nordjylland

År:                        2013 - 2015

Bygherre:               Region Nordjylland

Samarbejdspartner: Arkitektfirmaet Nord, Stokvad & Kerstens

sødisbakke

"Skovbo og Bakkebo er disponeret efter meget forskellige landskabelige situationer, som på hver sin måde har givet form, placering og plandisponering."

SØDISBAKKER_Page_6.jpg

Sødisbakke (Skovbo og Bakkebo) er et bo- og aktivitetstilbud for ældre med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Skovbo og Bakkebo er disponeret efter meget forskellige landskabelige situationer, som, sammen med grundige studier af beboergruppen, på hver sin måde har givet form, placering og plandisponering.

 

Skovbo er placeret i en lysning i skoven, der dels imødekommer brugernes behov for tryghed og overskuelighed, dels ønsket om at bibringe den besøgende oplevelsen af at bevæge sig gennem skoven; man kører ind i skoven, parkerer sin bil i udkanten og går gennem skoven til hovedindgangen.

 

Husets form, et Y, følger det omkringliggende terræn og afgrænser tre veldefinerede bo-enheder. Indgang og servicearealer er placeret centralt for at give hurtig adgang til bo-enheder og minimere gennemgangsarealer.

 

Bakkebo er disponeret som et sluttet kvadrat, hvor boligerne er disponeret omkring et trygt, beskyttet gårdrum. Det består af 2 bo-enheder, som har hver deres hovedindgang. Mellem de to bo-enheder placeres servicefunktioner og fælles aktivitetsrum og skaber en indvendig kobling i bygningen. Boligfællesarealer og fælles aktivitetsrum orienteres mod gårdhaven og boligerne placeres på ydersiden. Boligernes placering imødekommer behovet for privatliv med udsigt og privat terrasse til hver bolig, mens fællesboligarealer kobles med gårdhavens sociale opholdsmuligheder.

 

Begge bebyggelser er certificeret til DGNB sølv.

L1002129.jpg
bottom of page