top of page
3D_Air_Fælleden+landskabet.jpg
3D_Hovedindgang_vest+forpladsen.png

fakta

Type:                     Erhverv

Beliggenhed:          Skanderborg, Østjylland

År:                        2013 

Bygherre:               Skanderborg Kommune

Samarbejdspartner:  Hoffmann, LINK Arkitektur, MOE 

fælleden 

skanderborg

”Fælleden Skanderborg bliver et sted, der er for alle og hvor natur, kultur, aktiviteter og fællesskab går hånd i hånd."

Fælleden Skanderborg bliver et samlingspunkt for alle borgere og idrætsudøvere, for ansatte og gæster – et spændende område med et væld af aktiviteter og oplevelser. Projektet tager udgangspunkt i at skabe et dynamisk sted med en blanding af funktioner og plads til alle, inspireret af ordet 'fælled'.


Det, der karakteriserer en fælled er, at det er et offentligt areal, der er tilgængeligt for alle. Nogle fælleder er park-lignende oftest inspireret af og etableret i en landskabelig park stil, andre kan i højere grad karakteriseres som naturområder med overdrev, græssletter m.m. Oftest er stierne i en fælled slyngede og af et naturligt udseende. Der er arealer til motion og større arrangementer samt tematiserede beplantninger med solitære træer og træer i grupper. Terrænreguleringen er oftest blød, så helhedsindtrykket fremstår naturligt og meget organisk. Oftest indgår der søer i området, hvor søerne er en del af afvandingen og dræningen af området. En fælled kan desuden indeholde pavilloner, opholdsarealer, legeområder, skulpturer, mindesmærker m.m.


”Fælleden Skanderborg” arbejder netop med de ovennævnte karakterer, så området bliver et sted der er for alle og hvor natur, kultur, aktiviteter og fællesskab går hånd i hånd.

bottom of page