top of page
ND6_0749_Edit.jpg

ydelser

Landskabsarkitektur: Rådgivning indenfor landskabsarkitektur indgår blandt tegnestuens hovedydelser. Denne ydelse indarbejdes i alle projekter - fra boligbebyggelser, naturprojekter, byrum, planteplaner til LAR-projekter. Dette indebærer, at Arkplan som landskabstegnestue har stor erfaring med landskabsarbejderne, som spænder fra store projekter til projekter i en mindre skala. Opgaverne spænder bredt imellem parker, gårdrum, udearealer i forbindelse med byggerier og design af møbler. Arkplan varetager alle projektets faser - fra idé til aflevering, herunder problemstillingen, program, idé, projektering, udbud, tilsyn og drift- og vedligeholdelsesplaner. Arkplan tilbyder rådgivning som totalrådgiver samt underrådgiver, afhængigt af opgavens sammensætning.

 

Byplanlægning: Arkplan har udarbejdet og gennemført mange byudviklingsopgaver i hele Danmark. Tegnestuen arbejder med helhedsplaner, bebyggelsesplaner, masterplanlægning, udviklingsplaner og strategisk planlægning med det formål at sammentænke visioner, koncepter og lovgivning i en ny stærk helhed. I arbejdet med byudviklingsopgaver er målsætningen for enhver opgave at skabe og tilføre en helhedsværdi, således at projekterne støtter op omkring byliv, natur og mennesker.

Natur: Ved Arkplan arbejdes der med en forståelse for, at landskabet og naturen er under konstant forandring og at naturen spiller en vigtig rolle i skabelsen af bebyggelser og byrum. Tegnestuen udformer projekter i naturen og med naturen, med en særlig interesse for de muligheder, som ligger i biodiversiteten, beplantningen og dens foranderlighed over tid. Naturen bruges både som helende landskaber og læringslandskaber i byudviklingen med det formål at skabe diversitet i forhold til mennesker, dyr og planter.

profil

Arkplan er en dansk landskabstegnestue, som har eksisteret siden 2004.

Vi vægter, at tegnestuen har en stærk kombination af arkitektonisk og teknisk viden. Derved sikres det, at vi er i stand til at gennemføre opgaver fra idé til aflevering. I processen vægtes det, at have en tæt kontakt med bygherrer, brugere og andre involverede, for dermed at sikre en helhed med smukke uderum og landskaber i høj arkitektonisk kvalitet. Tegnestuen har udarbejdet og gennemført projekter i det urbane rum, forstadens landskabsby og det åbne land.

Det, der altid kendetegner tegnestuens arbejde er, at vi arbejder innovativt med at skabe rum og oplevelser, der er tilpasset den eksisterende kontekst og dennes nye brug. Vi arbejder altid i spændet fra analysen til detaljen og vi sigter på at fremkalde nye helheder der skal være smukke, overraskende, frodige samt funktionelle.

ark
plan

Workshop: Arkplan har afholdt mange forskellige former for workshops. Tegnestuen afsøger altid bygherrens ønsker, som med en sammensætning af brugerne, giver et resultat, der er designet til behovet og med det formål at skabe ejerskab for beboerne. Projekterne er således et resultat af konkrete ønsker og behov. Workshoppen kan bestå af mindre grupper eller af flere hundrede personer altid med formålet om at skabe mere værdi for projektet som helhed.

D&V: Arkplan har beskæftiget sig med drift- og vedligeholdelsesplaner i mange år og har dermed et godt erfaringsgrundlag med en høj faglighed, brugervenlighed og en tæt kundedialog, når det kommer til udarbejdelsen af drift- og vedligeholdelsesplaner. På baggrund af Arkplans professionelle vurderinger vil en sådan plan skabe et klart overblik over den fremtidige vedligeholdelse, som sikrer områdets tilstand og økonomi. Tegnestuen har udarbejdet drift- og vedligeholdelsesplaner for både kommuner og boligselskaber.

vores arbejde

Som landskabsarkitekter arbejder vi altid med udgangspunkt i stedet. Stedets beplantning, terræn, vind, jordforhold osv. har afgørende indflydelse på vores arbejde med projektet. Samtidig er kontekstens generelle topografi, stedets kulturhistorie og den infrastrukturelle situation ligeledes parametre og inspirationen for de fremtidige projekter.

Byggeprogrammet for opgaverne sættes op mod stedet og netop i dette forhold mellem visionerne og stedets forudsætninger opstår mulighederne for en nytænkning og opkvalificering af projekterne.

Tegnestuen har arbejdet med opgaver i mange forskellige kulturmiljøer. Fra turisme på vestkysten med de særlige muligheder og begrænsninger, der hersker her, til re-vitaliseringen af gamle industrigrunde. Vi har mange opgaver med nye aktivitetssteder, hvor aktiviteterne får en skulpturel karakter og bidrager aktivt til rummene. Alle steder handler projekterne om at arbejde med konteksten og sammen med byggeprogrammet at skabe en ny smuk helhed. Hermed bliver funktioner tilpasset nutiden samtidig med at bibeholde en særlig fortælling om stedets ånd i en ny æstetik.

FBR_6504_Edit.jpg
Flytning_Edit.jpg
bottom of page