top of page
68_016_Aarhus_Kollegiet_083_L.jpg
68_016_Aarhus_Kollegiet_001_L.jpg

fakta

Type:                    Bolig

Beliggenhed:          Århus V, Østjylland

År:                        2016 - 2019

Bygherre:               Brabrand Boligforening

Samarbejdspartner: Dansk Boligbyg, Sahl Arkitekter,

                           Nord Architects Copenhagen,

                           D.A.I, Rambøll

kollegiekarréen

"Boligerne placeres omkring et fælles gårdrum, der kommer til at fungere som kollegiets hjerte og mødested."

68_016_Aarhus_Kollegiet_185_L.jpg

1. præmie i totalentreprise konkurrence. Projektet omfatter et nyt boligkvarter og kollegium, der tilsammen skaber et vitalt, varieret og mangfoldig kvarter, der med sin stærke identitet tilbyder beboerne trygge områder og mulighed for sociale fællesskaber. Det nye kvarter og kollegium slår med sin arkitektoniske identitet og tydelige forbindelse til de omkringliggende omgivelserne tonen an til et revitaliseret Gellerup og Toveshøj.

Planen for området er udarbejdet som et varieret kvarter med 7 klyngedannelser i forskellige skalaer og funktioner. De 7 klynger er placeret i et vekslende landskab af grønne og urbane uderum, som sikrer tryghed og tilgængelighed.

Det har i projektet været et vigtigt parameter, at kvarteret syes sammen og får sammenhængende elementer der er medvirkende til at skabe nye passager, genveje m.m. der genererer et byliv mellem kvarterene.

Boligerne placeres omkring et fælles gårdrum, der kommer til at fungere som kollegiets hjerte og mødested. I gårdrummet dannes rammen for fællesskabet og skaber tillige samhørighed mellem beboerne, der med sine trygge og afgrænsede rammer vil kunne blive benyttet til forskellige aktiviteter, arrangementer og ophold.

Bebyggelsesplanen er dannet ud fra ønsket om at skabe flere definerede fællesskaber. Ved at skabe flere attraktive arealer der understøtter fællesskaber af forskellig karakter og størrelse, sammensættes der et varieret og sammenhængende kvarter.

68_016_Aarhus_Kollegiet_107_L.jpg
bottom of page