top of page
Sundstrup Solskin 1.jpg
Sundstrup Havn-D2.jpg

fakta

Type:                    Natur

Beliggenhed:         Sundstrup Havn

År:                       2019 - 2021

Bygherre:              Viborg Kommune

 

SUNDSTRUP HAVN

"Som en ø midt i det bølgende klitlandskab, ligger de brudte isflager, og der skabes en stærk kontrast mellem det hårde, programmerede anlæg og det bløde, naturlige landskab"

Som en del af et større fjordtilgængelighedsprojekt gennemgik området ved Sundstrup Havn en større omdannelse fra simpel pauseplads til attraktiv destination langs Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning.

 

Designets hovedgreb er inspireret af flækkende isflager, og afspejler det til tider barske miljø omkring de danske havne, og skaber et visuelt og æstetisk spændende landskab. Hertil har der været særlig fokus på at skabe harmoni mellem det hårde, programmerede anlæg og det bløde, naturlige landskab ved brug af beton og egnstypisk beplantning.


Sundstrup Havn er i dag en attraktiv og velfaciliteret pauseplads, der fungerer i stærk synergi med nærliggende hverdagsaktiviteter som havnebrug og muslingefiskeri. Opholdsområder og faciliteter er placeret, så besøgende kan nyde udsigten over fjorden og det omkringliggende landskab. Derudover bidrager et formidlingshus til et skabe skærmet ophold, samtidig med at den lokale historie formidles og der skabes øget indsigt i området.


Projektets beplantning er sammensat med udgangspunkt i naturen og det omkringliggende landskabs karakter. Her er arter som blåmunke, sandhjælme, bølget bunke, sandskæg og blandende græsser placeret helt op til belægningen, så beplantningen er med til at understøtte følelsen af at stå midt i det omkransende klitlandskab.

IMG_6292.jpeg
Sundstrup Solskin 2.jpg
Sundstrup Solskin 6.jpg
bottom of page