top of page
20191003_082156_Edit.jpg

fakta

Type:                    Natur

Beliggenhed:         Ørum, Midtjylland

År:                       2018 - 2019

Bygherre:              Viborg Kommune, Energi Viborg

Samarbejdspartner: 

I forbindelse med udarbejdelsen af nye udstykninger i Ørum, Midtjylland, har der været behov for at indarbejde en LAR-løsning i form af et forsinkelsesbassin.

 

Bassinet er placeret i forlængelse af et mindre parkanlæg omgivet af natur og marker. Ideen med tilføjelsen af regnvandsbassinet har været at skabe et tillæg til parken, som integrerer det blå element som en sammenhængende del af anlægget.

Anlægget er et teknisk anlæg og placeret på det flade sted på grunden. Anlægget vil på sigt blive suppleret med bålplads og rekreative opholdsmuligheder.

ørum

"Bassinet er placeret i forlængelse af et mindre parkanlæg omgivet af natur og marker."

20191003_082102-2.jpg
bottom of page