top of page
2-2-1200x720.jpg
ostrahavn_02.jpg

fakta

Type:                    Byudvikling

Beliggenhed:          Aalborg, Nordjylland

År:                        2016 - 2025

Bygherre:               TK Development

Samarbejdspartner: Aalborg Kommune, Kjær & Richter, Skovhus Arkitekter, Sweco

østre havn

Projektet bygger videre på Østre Havns historie og rå karakter med henblik på at det indre havnebassin igen skal blive omdrejningspunktet for aktivitet.

Aalborg Havn har de seneste år været under stor udvikling indenfor såvel bebyggelse som byrum, hvilket området ’Østre Havn’ er en stor del af. I området ’Østre Havn’ i Aalborg sikrer vi hele sammenhængen, således at landskab, bypark, bebyggelse, belysning m.m. overholder krav og kvaliteten i design og lokalplanen, da projektet bygges af flere investorer og en række entreprenører.

På Østre Havn hæves den fremtidige bebyggelse op på plinte, hvilket sikrer den hævede bebyggelse mod en evt. stormflod. Husene placeres med en afstand mellem hinanden, der skaber et livligt gårdrum fyldt med fælles aktiviteter og private zoner langs husene. Gårdrummet udføres med et teglbånd der har til formål at binde husene sammen.

Projektet bygger videre på Østre Havns historie og rå karakter, med henblik på at det indre havnebassin igen skal blive omdrejningspunktet for aktivitet.

For Kano og Kajak brugere skabes der et aktivt miljø med mulighed for vandsport fra nærmeste dør. Landskabet udføres med associationer til havet som en stor grøn plads med et bølget terræn. Langs havnefrontens promenade plantes der træer, anlægges fælles opholdsarealer og grill faciliteter til offentlighedens glæde.

ostrehavn_01.jpg
ostrahavn_05.jpg
bottom of page