top of page
Børne- og Unge Universet
"Det nye Børne- og Ungeunivers står som hjertet i Stigsborg, og forbinder den nye bydel med den naturrige Stigspark"
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

Børne- og Ungeuniverset skal fungere som omdrejningspunktet i den nye bydel – et hus, der rummer faciliteter til både daginstitution, skole og et bydelshus for forenings- og kulturliv.

Projektets udearealer er designet til at give en meningsfuld og flot sammenbinding til den nærliggende fjord.

Universets landskab er delt op i fire forskellige biotoper; klit, skov, eng og græsland., som er bundet sammen med bydelsparken og som både integreres i det rekreative landskab samt i læringsmiljøet på skolen. I de fire biotoper skabes læringsmiljøer, hvor leg og læring knyttes til både humanistiske og naturvidenskabelige fag, og hvor der i høj grad også er mulighed for at lære børnene om bæredygtighed.

Universets landskab og natur tager afsæt i opbygningen af Stigsborg naturpark og det typiske danske plantesamfund. Hensigten er at skabe et helstøbt landskab baseret på naturparkens forundersøgelser og Naturstyrelsens habitatbe­skrivelser om NATURA 2000-typer for danske biotoper og plantesamfund.

Projektets store mødested for både skolen og selve bydelen er det store bydelstorv, ”Skolepladsen”, som kan bruges til forsamlinger i forbindelse med bydelshuset, markeder og meget mere.

Type:

Leg, læring og uddannelse

lokation:

Stigsborg, Nordjylland

Bygherre:

Aalborg Kommune

år:

2021 - 2024

Samarbejde:

A. Enggaard A/S,
Kjaer & Richter,
COWI,
Ekolab

bottom of page