top of page
Dannebrogspladsen
"Som en frodig ø, midt i Gudeåen, giver Dannebrogspladsen rammerne til nye, udendørs aktiviteter"
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og Gudenåen, etableres rekreative arealer og et å-bad ved Dannebrogspladsen. I den første etape er der indeholdt leg, ophold og lign rekreative tiltag. Etape 2 indeholder etableringen af et å-bad.

Å-badet har en størrelse på ca. 400 m2, hvoraf ca. 180 m2 udgør et lavere bassin, som vil blive fuldt handicap-egnet. Å-badet opbygges af spunsvægge, som holder på det eksisterende terræn og som giver å-badet en dybde på ca. to meter. Omkring å-badet etableres platforme i egeplanker. Disse platforme sikrer tilgængelighed for alle og muligheden for, at der kan etableres kontakt, således at kanoer kan ligge til ved å-badet. Omkring badet etableres en naturlig vegetation, der er hjemmehørende for området.

Den allerede eksisterende træksti kommer til at passere igennem området. Trækstien er beliggende i et område, som om vinteren oversvømmes, derfor er store dele af stien hævet i form af træbroer for at området stadig kan bruges på trods af oversvømmelserne.

Den eksisterende legeplads tilføres nye elementer, alt med et naturpræg, for at øge den generelle kvalitet og muligheder for leg. En del af lege-elementerne placeres inde i skoven. I forbindelse med etableringen af trækstien etableres en række stier i skoven, som sammen med trækstien vil være hævet ca. 50 - 60 cm over skovbunden. Eftersom denne del af skoven hvert år oversvømmes vil det stadig være muligt at færdes på stien ved vinteroversvømmelserne.

Type:

Natur

lokation:

Ulstrup, Østjylland

Bygherre:

Favrskov Kommune

år:

2015 - 2018

Samarbejde:

Favrskov Kommune
Det Grønne Partnerskab Ulstrup

bottom of page