top of page
Oticon
"En varieret beplantning af små blomstrende træer, flotte stauder og græsser udsmykker og beriger området..."
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

Projektet er en udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum med en ny bygning og kantineområde med tilhørende ude- og parkeringsarealer.

Ankomsten til Oticons nye tilbygning foregår via en nyetableret vej, markeret af allé træer, som snor sig fra Kongelunden op mod et stort parkeringsareal med rig mulighed for parkering for Oticons mange medarbejdere. For at gøre parkeringsarealet mindre synlig og skærme mod den tilstødende nabogrund beplantes arealet imellem med træer samtidig med, at det omkringliggende terræn forhøjes og dermed placerer parkeringsarealet i et lavere terræn.

Langs bygningen er der anlagt en rekreativ zone, som danner overgangen mellem bygningen og parkeringsarealet med stier og ankomstveje for fodgængere og cyklister. En varieret beplantning af små blomstrende træer, flotte stauder og græsser udsmykker og beriger området i den rekreative zone. Overgangen mellem parkeringsarealet og bygningen er etableret med en belægning i en variation af flisemønstre i tre størrelser og forskellige farvenuancer. Flisernes forskellige nuancer skaber et flot sammenspil med facaden på huset.

Type:

Logistik og erhverv

lokation:

Smørum, Sjælland

Bygherre:

Oticon

år:

2018 - 2020

Samarbejde:

Rambøll

bottom of page