top of page
Overlund
Regnvandssø
"En udvidelse af en eksisterende regnvandssø, som gav nye muligheder for supplerende, rekreative funktioner til glæde for hele området"
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

I tæt forbindelse til en børnehave, klub samt en ny skole udvides det eksisterende regnvandsbassin i Overlund. Ved udvidelsen af bassinet bliver der brudt med den eksisterende runde form for derimod at integrere bassinet mere naturligt i det omkringliggende terræn. Bassinet tilkobles det lokale regnvandssystem og med en åben rende trækkes det blå element igennem området for at skabe en levende vandstrøm til leg og læring.

Tæt på skolen, klubben og børnehaven etableres et samlingspunkt med et madpakkehus og bålplads, samt en terrasserende platform, som nemt giver adgang til vandet når der opstår forskellige vandstande i søen.

Søens udformning sikrer flere forskellige vandmiljøer ved at variere i dybden, have små sving og steder med sten og træmateriale samt tætbevoksede ‘sumpområder’.

I søens sydlige halvdel sænkes terrænet langs bredden for at skabe et sumpmiljø med høj bevoksning og en lav vandstand. Her placeres en mindre platform i træ, som skaber et lille åndehul gemt i høje græsser og gule iris – en hemmelig tømmerflåde børn og barnlige sjæle kan tilgå via store, flade trædesten.

​Den overskydende jord fra udvidelsen af søen bruges på området til at forme et spændende terræn med inspiration fra det omkringliggende område.

Type:

Natur

lokation:

Overlund, Midtjylland

Bygherre:

Viborg Kommune

år:

2021

Samarbejde:

Viborg Kommune
Energi Viborg
Jokumsen A/S

bottom of page