top of page
Psykiatrisk
Sygehus
"Et væld af forskellige uderum, som omkranser et nyt psykiatrisk sygehus, hvor en vigtig del af projektet er, at ingen føler sig indhegnet"
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

Det nye Psykiatriske sygehus i Aabenraa har et bebygget areal på 20.000 m2 og rummer 115 sengestuer, behandlingsfaciliteter, rekreative og fælles funktioner. Bygningen kobles sammen med det eksisterende sygehus i Aabenraa og følger områdets kraftigt skrånende terræn, hvilket giver store udfordringer til udformningen af udearealerne.

Byggeriet ligger med en midterakse der terrasseres nedad skråningen og strækker ”sidearme” ud i landskabet. Disse sidearme er dedikeret til hver sin specifikke patientkategori og mellem disse dannes en række uderum af forskellig karakter og forskellig grad af afskærmning. Uderummene tilpasses de forskellige patientkategorier.

En vigtig del af projektet er, at man ikke føler sig ”indhegnet” i de skærmede områder og der arbejdes derfor med niveauforskelle og plantebælter, som gør at hegnene bliver meget lidt synlige. Området omkring bygningerne har en vild karakter, som har en god indvirkning på de psykiatriske patienter, hvorimod de indre atrier får en mere rolig karakter. I den overordnede strukturering af grunden arbejdes der med trægrupper, som skærmer udsynet til den omkringliggende industri og veje, men giver en rolig udsigt med dybdevirkning.

Type:

Sundhed og pleje

lokation:

Aabenraa, Sønderjylland

Bygherre:

Region Syddanmark

år:

2012 - 2016

Samarbejde:

AB White,
Deve Architects,
Jens Wessberg

bottom of page