top of page
Skolecenter Jetsmark
"Et nyt skolecenter for områdets byer, hvor nærområdernes urbane karakter stille viskes ud og går i et med det omkringliggende landskab"
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

​Projektet i Jetsmark omfatter en helhedsplan som den nye Jetsmark Skole spiller en væsentlig rolle i for at skabe en sammenhængskraft mellem byerne Pandrup, Kaas og Moseby. Helhedsplanen har til formål at skabe et nyt omdrejningspunkt med nye spændende aktiviteter for byens borgere, som derved bliver til en del af et mere sammenhængende, mangfoldigt og livligt område.

Området er en sammenlægning af eksisterende aktiviteter såsom Jetsmark Hallen, den nye Jetsmark Skole, den kommende bypark og forbindes alt sammen af en gennemgående sti, som snor sig igennem hele området.

Den nye helhedsplan vil indeholde nedslag langs den forbindende sti, hvor kultur, fælles aktiviteter, udebiograf, ophold, motion og aktivitetsbåndet vil bidrage til, at borgerne mødes og samles i området.

Ligeledes skal den kommende bypark samle hele lokalplansområdet i én fælles bypark, der indeholder skolens aktiviteter og vil kunne bruges af lokalområdet og idrætsforeninger.

For at skabe områder, som er såvel sammenhængende og stadigvæk hver især opleves med forskellige stemninger, etableres overgange med træer og buske. Beplantningen er derfor et vigtigt element til at skabe områder med forskellige karakterer.

De forskellige områder består blandt andet af skolens nærarealer inden for stien, som danner et bånd omkring skolen. Her er det vigtigt, at det grønne trækkes tæt på huset for at synliggøre naturen fra husets indre. Skolens resterende arealer dannes som en beplantet fælled.

I overgangen mellem Jetsmark Hallen og Jetsmark Skole skabes et urbant streetmiljø med skaterbane, rulleskøjter m.m. Her vil børn og unge kunne opholde sig selvom man ikke deltager i aktiviteterne.

Type:

Leg, læring og uddannelse

lokation:

Jetsmark, Nordjylland

Bygherre:

Jammerbugt Kommune

år:

2019 - 2023

Samarbejde:

Norconsult - KAAI,
Nordic Office of Architecure,
Learning Spaces, NCC,
Skolecenter Jetsmark afd. Pandrup og Kaas

bottom of page