top of page
Sprotoften
"Ideen med den landskabelige renovering er, at genskabe området som en ny bypark mellem bebyggelse."
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

Arkplan forestår renoveringen af udearealerne i Sprotoften, afdeling 1-5, der har til hensigt at skabe et sammenhængende område. Ideen med den landskabelige renovering er, at genskabe området som en smuk parkbebyggelse.

Parkkarakteren dannes ved at skabe store sammenhængende grønne flader, der terrænreguleres blødt. Overskudsjorden bruges til at skabe spændende bakkeformationer med indlagte lege- og sportsfunktioner.

Nye stisystemer anlægges i en slynget form. Langs disse stier plantes forskellige typer af syrener, som varierer i både højde og farve. Syrenerne plantes solitært og består af forskellige sorter for at have en blomstringstid, som varer hele sommeren. Træerne, der plantes i parken, er store træer, som giver området den parkkarakter, som man ønsker, samtidig med vil man i videst muligt omfang bevare de eksisterende træer.

Type:

Boliger

lokation:

Nyborg, Fyn

Bygherre:

Andelsboligforeningen Sprotoften

år:

2009 - 2014

Samarbejde:

Creo Arkitekter,
Sahl Arkitekter,
Henneby Nielsen,
Bascon, D.A.I.,
C&W Arkitekter,
Cowi, Realdania

bottom of page