top of page
Tusindfrydsengen
"Tusindfrydsengen er et godt eksempel på et projekt, hvor LAR er selve omdrejningspunktet for den rekreative aktivitet."
Sundstrup Havn-H2_edited.jpg

Arkplan arbejder med håndtering af lokal afledning af regnvand, LAR, i generelt alle projekter.
Tusindfrydsengen i Bjerringbro er dog et godt eksempel på et projekt, hvor LAR er selve omdrejningspunktet.

Vores opgave for vores bygherre Energi Viborg i samarbejde med Viborg Kommune har bestået i at designe landskabet og opholdsarealerne for at gøre forsinkelsesbassinet til et attraktivt område, som giver beboerne et sted at samles om.

Landskabsprojektet indeholder udformningen af søen ud fra de behov, der er til forsinkelsesbassinets kapacitet, opholdsarealer, stiforbindelser samt tilføjelsen af landskabselementer som broen. Bassinet er et teknisk anlæg, men et flot eksempel på, hvorledes tekniske og æstetiske parametre kan gå op i en højere enhed.
Efter bassinets færdiggørelse er stedet blevet til et naturligt samlingssted for beboerne i overgangen mellem byen og skoven.

Type:

Natur

lokation:

Bjerringbro, Midtjylland

Bygherre:

Viborg Kommune

år:

2019

Samarbejde:

Viborg Kommune
Energi Viborg
NIRAS

bottom of page