top of page
White - 2 Aerial.jpg
Aabenraa psyk  22.jpg

fakta

Type:                    Sundhed

Beliggenhed:          Aabenraa, Sønderjylland

År:                        2012 - 2016

Bygherre:               Region Syddanmark

Samarbejdspartner: AB White, Deve Architects, Jens 

                           Wessberg 

psykiatrisk 

sygehus

"En vigtig del af projektet er, at man ikke føler sig ”indhegnet”"...

Det nye Psykiatriske sygehus i Aabenraa har et bebygget areal på 20.000 m2 og rummer 115 sengestuer, behandlingsfaciliteter, rekreative og fælles funktioner. Bygningen kobles sammen med det eksisterende sygehus i Aabenraa og følger områdets kraftigt skrånende terræn, hvilket giver store udfordringer til udformningen af udearealerne.

Byggeriet ligger med en midterakse der terrasseres nedad skråningen og strækker ”sidearme” ud i landskabet. Disse sidearme er dedikeret til hver sin specifikke patientkategori og mellem disse dannes en række uderum af forskellig karakter og forskellig grad af afskærmning. Uderummene tilpasses de forskellige patientkategorier. 

En vigtig del af projektet er, at man ikke føler sig ”indhegnet” i de skærmede områder og der arbejdes derfor med niveauforskelle og plantebælter, som gør at hegnene bliver meget lidt synlige. Området omkring bygningerne har en vild karakter, som har en god indvirkning på de psykiatriske patienter, hvorimod de indre atrier får en mere rolig karakter. I den overordnede strukturering af grunden arbejdes der med trægrupper, som skærmer udsynet til den omkringliggende industri og veje, men giver en rolig udsigt med dybdevirkning.

Aabenraa psyk  04.jpg
White - 1 Aerial.jpg
bottom of page