top of page
Analyser af skoler.jpg

fakta

Type:                    Uddannelse

Beliggenhed:         Aalborg, Nordjylland

År:                       2018

Bygherre:              Aalborg Kommune

Samarbejdspartner: 51 Skoler i Aalborg Kommune

skoler i aalborg

"Aalborg Kommune har en overordnet vision om, at skolerne skal bruge 25% af deres undervisningstid i de givne udearealer..."

På vegne af Aalborg Kommune er der blevet udarbejdet analyser på udearealer af 49 folkeskoler.

Dette omfatter udendørs lærings- og legemiljøer, samt kvaliteten af skolernes belægninger og grønne arealer.

 

Analyserne har givet et opdateret indtryk af skolernes tilstand og fremtidige investeringsbehov. Hver enkelt skole har haft besøg af Arkplan i forbindelse med registreringen af skolens udearealer. Her har tegnestuen afholdt et møde med 1-3 personer fra skolen, der har orienteret om, hvordan udearealerne bruges, samt skolens ønsker til fremtidige investeringer. Eftersom hver enkelt skoles behov er forskellig er hver investering tilpasset den enkelte skole med de behov og muligheder skolen har. Aalborg Kommune har en overordnet vision om, at skolerne skal bruge 25% af deres undervisningstid i de givne udearealer, som danner grundlaget for en investeringsplan for hver skole. Investeringsplanen omhandler både læringsmiljøer, legemiljøer og tilstanden af det eksisterende anlæg.

Registreringen har resulteret i en investeringsplan for hver skole samt en samlet rapport, der beskriver de overordnede investeringsbehov for skolernes udearealer i Aalborg Kommune.

bottom of page