top of page
Sandtuen.jpg

fakta

Type:                    Uddannelse

Beliggenhed:         Aalborg, Nordjylland

År:                       2019 - 2021

Bygherre:              Aalborg Kommune

Samarbejdspartner: Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører, Krogh Madsen Arkitekter

sandtuen

"Den nye daginstitution appellerer og interagerer med børn på mange forskellige niveauer."

På Sandtuevej i det nye boligområde Sofiendal Enge i Aalborg opføres en integreret daginstitution til 170 børn bestående af en vuggestue og børnehave.

Placeringen af den nye daginstitution er i nær tilknytning til engen, som skal videreføres i børnehavens grønne rum. Læskærme, vandløb, grøfter, skov, krat og bakkelandskaber er de bærende elementer. Et stort, ufriseret naturindhold er med til at skabe trivsel og ”mental sundhed”.

Den nye daginstitution på Sandtuevej appellerer og interagerer med børn på mange forskellige niveauer. 

Allerede ved ankomsten er der lagt op til, at lærdom, leg og bevægelse er en samlet helhed. 

Efter ankomsten på parkeringspladsen ledes man videre til indgangene til vuggestuen og børnehaven. Dette gangstrøg er udformet som et ledebånd, som slanges og festliggøres med grafik og symboler, som allerede ved ankomsten skaber glæde og genkendelighed for daginstitutionen. Ankomsten skal signalere et dynamisk, udfordrende miljø, afbrudt af grafik, spil og linjer, som forstærker sanseaftrykket.

Børnehavens grønne rum tænkes som det sociale rum, der giver børnene mulighed for igennem spil, leg og samtale at skabe tryghed og oplevelser. Disse funktionelle friarealer appellerer til aktivitet, sundhed og bevægelse.

Gårdrummene udformes med hver sin identitet, tilpasset de forskellige funktioner, hvor der skabes muligheder for en sandleg, køkken-/urtehave, plæne til boldspil, bakkeanlæg, bålplads og meget mere. At give identitet til hvert gårdrum er både med til at skabe genkendelighed, men også et større tilhørsforhold til stedet.

bottom of page