top of page
Sprotoften_aktivitetshus.jpg
Sprotoften  37.jpg

fakta

Type:                    Bolig

Beliggenhed:          Nyborg, Fyn

År:                        2009 - 2014

Bygherre:               Andelsboligforeningen Sprotoften

Samarbejdspartner: Creo Arkitekter, Sahl Arkitekter,

                           Henneby Nielsen, Bascon, D.A.I.,

                           C&W Arkitekter, Cowi, Realdania

sprotoften

"Ideen med den landskabelige renovering er, at genskabe området som en smuk parkbebyggelse."

Arkplan forestår renoveringen af udearealerne i Sprotoften, afdeling 1-5, der har til hensigt at skabe et sammenhængende område. Ideen med den landskabelige renovering er, at genskabe området som en smuk parkbebyggelse.

Parkkarakteren dannes ved at skabe store sammenhængende grønne flader, der terrænreguleres blødt. Overskudsjorden bruges til at skabe spændende bakkeformationer med indlagte lege- og sportsfunktioner.

Nye stisystemer anlægges i en slynget form. Langs disse stier plantes forskellige typer af syrener, som varierer i både højde og farve. Syrenerne plantes solitært og består af forskellige sorter for at have en blomstringstid, som varer hele sommeren. Træerne, der plantes i parken, er store træer, som giver området den parkkarakter, som man ønsker, samtidig med vil man i videst muligt omfang bevare de eksisterende træer.

Sprotoften  39.jpg
Sprotoften  33.jpg
bottom of page