top of page
2.jpg
1.jpg
Anlægget.png

fakta

Type:                    Byrum/Natur

Beliggenhed:         Stoholm, Midtjylland

År:                       2017 - 2019

Bygherre:              Viborg Kommune

Samarbejdspartner: Viborg Kommune, Borgergruppe

stoholm

"Projektet er et godt eksempel på, hvorledes man for mindre midler kan forny en park ved at gentænke eksisterende rum, funktioner og beplantning."

I sommer 2018 blev en lille park ”Anlægget” sammen med et LAR-projekt ”Gyngemosen” i Stoholm anlagt og renoveret.

Projektet ”Anlægget” er et godt eksempel på, hvorledes man for mindre midler kan forny en park ved at gentænke eksisterende rum, funktioner og beplantning. Byparken er således blevet transformeret og fremstår nutidig med nye funktioner og opholdsmuligheder.

De greb, som blev brugt, er at give eksisterende grupper af træer en ny betydning, etablere nye opholds- og bevægelsesmuligheder, samt at tilføje ny beplantning.

De tre elementer ’rydning, beplantning og zoner med særlige stemninger’ har været med til at løfte hele æstetikken og poesien i parken.

I projektet ”Gyngemosen” er et eksisterende vådområde blevet transformeret til en gennemgangspark på vej til og fra toget. Stien i området er beliggende på et højere niveau end de tilstødende arealer med det formål, at gøre det muligt til enhver tid at passere området imens de omkringliggende arealer kan samle regnvand, som giver parken dens status som LAR-område.  

Gyngemosen 17.01.2017 ny FARVE last.png
8.jpg
bottom of page