top of page
Storcenter-Nord-2022-01_fp_proj_slide_im
Storcenter-Nord-2022-10_fp_proj_slide_im

fakta

Type:                    Bolig/Erhverv

Beliggenhed:          Århus, Østjylland

År:                        2019 - 2022

Bygherre:               Salling Group

Samarbejdspartner: LINK Arkitektur, MOE,

                           A. Enggaard A/S

storcenter nord

"Taghaven etableres med intime passager, nicher og mindre opholdsrum, som tilsammen med den nye bebyggelse giver området en karakter..."

Projektet omfatter en udvidelse af selve centret på Storcenter Nord, biografkomplekset samt en tilføjelse af nye boliger. Projektet designes som en ny karréstruktur på hjørnet af Finlandsgade og Helsingforsgade, som markerer sig i hele området og gaderummet.

 

Alle kantzoner bearbejdes for at blive tilpasset til både byen og menneskerne og for at gøre dem attraktive til både det længere ophold eller når man blot bevæger sig rundt i zonen. Kantzonerne etableres med beplantning, en ny belægning, materialer som stål, bænke og andet, som giver zonen et varieret udtryk.

 

Omringet af bygninger på et andet niveau etableres store taghaver, som bidrager med uderum til såvel de private boliger, som også til fælles ophold. En væsentlig del af taghaverne begrønnes med en frodig vækst af stauder, buske og små træer. Mellem kantzonen og tagterrassen etableres flere trappeanlæg, som gør det muligt for alle i området at kunne benytte sig af taghaverne. Taghaven etableres med intime passager, nicher og mindre opholdsrum, som tilsammen med den nye bebyggelse giver området en karakter og giver noget til både den enkelte person og det større fællesskab.

908Model Layout farve-01.png
Storcenter-Nord-2022-07_fp_proj_slide_im
bottom of page