storcenter nord

Projektet omfatter en udvidelse af selve centret på Storcenter Nord, biografkomplekset samt en tilføjelse af nye boliger...

SENIORBOLIGER

Projektet omhandler en nytænkning af den ordinære måde at designe seniorboliger på

ved at målrette det til særlige fællesskaber...

bolig

vestervænget

Vestervænget i Skive, hvor der kigges ind igennem den nye port, der skal formidle overgangen mellem området og byen...

sprotoften

Arkplan forestår renoveringen af udearealerne i Sprotoften, afdeling 1-5...

z-huset

Z-huset er et visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri...

søholm

Projektet omhandler nybygning af 70 plejeboliger...

GLARBJERGVEJ

Glarbjergvejområdet har modtaget en stor sum penge til at forbedre infrastrukturen i området...

Kollegiekarréen

1. præmie i totalentreprise konkurrence. Projektet omfatter et nyt boligkvarter og kollegium...

sødisbakke

Sødisbakke (Skovbo og Bakkebo) er et bo- og aktivitetstilbud for ældre med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne...

karré 345

Aarhus Kommune har siden 1978 gennemført offentligt finansierede gårdforbedringer i karréer i centrum af byen...