###header_img###
###slideshow###

Golf og wellness resort

Lübker Golf Resort er et 200ha stort golf og wellness resort. Standarden for dette resort er ganske unik. Projektet sætter nye standarder inden for golfsporten i Danmark.

Udgangspunktet for os, har været at skabe et stemningsfuldt område, med naturoplevelser i et landskab der er en blanding af kulturlandskab og natur.

Udfordringen har været at forbinde det nye kulturlandskab, såsom golfbane, boliger, resturant, klubhus, svømmehal, infrastruktur etc., med den eksisterende kontekst, som er kuperet skov og eng. Ideen har været at bruge princippet for golfbanen, at bevare mest muligt af eksisterende beplantning og at terrænregulere i forhold til den eksisterende topografi.

Infrastrukturen er lagt ind i området som første element. Her er der arbejdet minutiøst med terrænet, så bevægelsen på veje og stier er en landskabelig oplevelse, der henholdsvis bevæger sig med og mod landskabet. Som på golfbanen, er der arbejdet med at accentuere enkelte steder og gøre landskabet mere dramatisk. Boligerne er alle placeret mellem en infrastrukturdel og golfbanen. I disse områder arbejdes der med at skabe en karakter, så boligerne ligger i “roughen” af golfbanen med mange solitære træer.

Hele tilgangen til projektet sigter desuden mod at skabe en mangfoldig natur, da der i området er flere dyre- og plantearter, som ikke findes mange andre steder i Danmark. I forbindelse med naturplejen er der skabt endnu bedre grundlag for de 5 fredede orkideer og tudser der findes i området. Så projektet er et godt eksempel på at ny bebyggelse og arbejdet med naturens mangfoldighed kan forenes.