østre havn

Aalborg har de seneste år været under stor udvikling indenfor såvel bebyggelse som byrum, hvilket området ’Østre Havn’ er en stor del af...

Jetsmark skole

Projektet omfatter en ny skole, som skal skabe en sammenhængskraft mellem byerne Pandrup, Kaas og Moseby...

PRO

JEKTER

seniorboliger

Projektet omhandler en nytænkning af den ordinære måde at designe seniorboliger på ved at målrette det til særlige fællesskaber...

Projektet er en udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum med en ny bygning og kantineområde med tilhørende...

oticon

I FDB’s gamle område i Viby, som i dag er en skole, har tegnestuen bidraget til omdannelsen af forskellige byrum...

erhvervsakademi

viby 2.0

Stoholm

I sommers blev en lille park ”Anlægget” sammen med et LAR-projekt "Gyngemosen" i Stoholm renoveret og anlagt...

kollegiekarréen

1. præmie i totalentreprise konkurrence. Projektet omfatter et nyt boligkvarter og kollegium, der tilsammen skaber et vitalt, varieret og mangfoldig kvarter...

Weibelsgade

Weibelsgade i Lemvig er det første færdige projekt i områdefornyelsen ”Lemvig på bagsiden” udarbejdet for Lemvig Kommune...

Dannebrogspladsen

Naturen er omdrejningspunktet på Dannebrogpladsen i Ulstrup...

kildeparken

Kildeparken i Aalborg er i dag i fuld gang med en større forvandling, der markant vil løfte og mangfoldiggøre bydelen...

Arkplan har bidraget til at give Hasseris Bymidte et arkitektonisk løft efter det i flere år har været et ønske...

hasseris byMIDTE

tusindfrydsengen

I forbindelse med anlæggelsen af et rekreativt regnvandsbassin i Bjerringbro, Viborg Kommune, har Arkplan udarbejdet et projekt...

glarbjergvej

Glarbjergvej er et infrastrukturprojekt, som er blevet udarbejdet i samarbejde med beboerne i området igennem en række workshops med over 500 deltagere...

2_Edit.jpg

aalborg katedralskole

Arkplan har for Aalborg Katedralskole gennemført en omfattende renovering af skolens indre skolegård... 

z-huset

Z-huset er et visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys...

storcenter nord

Projektet omfatter en udvidelse af selve centret på Storcenter Nord, biografkomplekset samt en tilføjelse af nye boliger...

restrup fælled

Arkplan har vundet en konkurrence om en bebyggelsesplan i Store Restrup ved Aalborg om at nytænke bosætningsformen på landet...

sandtuen

Børnehavens grønne rum tænkes som det sociale rum, der giver børnene muligheder for igennem spil, leg og samtale skabe tryghed...

I forbindelse med udarbejdelsen af nye udstykninger i Ørum, Midtjylland, har der været behov for at indarbejde en LAR-løsning i form af et forsinkelsesbassin...

Ørum

Vores vundne konkurrenceforslag omfatter en ny udviklingsplan for, hvordan Støvring i fremtiden forbindes henover det lokale baneområde...

brikken

borgmesterhaven

Tankerne, som ligger bag projektet ’Borgmesterhaven’, er at etablere en lommepark, en grøn oase, med stauder, slyngplanter og andet beplantning...

Møldrup

Vores projekt i Møldrup har netop gennemgået den sidste del af områdefornyelsen, som er udarbejdet i samarbejde med vores gode bygherre, Viborg Kommune...

Vestervænget

Vestervænget i Skive, hvor der kigges ind igennem den nye port, der skal formidle overgangen mellem området og byen. Det er visionen for området, at skabe et bomiljø...

psykiatrisk sygehus

Det nye Psykiatriske sygehus i Aabenraa har et bebygget areal på 20.000m2 og rummer 115 sengestuer, behandlingsfaciliteter, rekreative og fælles funktioner...

sprotoften

Arkplan forestår renoveringen af udearealerne i Sprotoften, afdeling 1-5, der har til hensigt at skabe et sammenhængende område...

foss

Foss Innovation Center placeres på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark...

arla nativa

Bygningen ligger i et flot kuperet landskab med en idyllisk udsigt over marker med græssende køer...

sødisbakke

Sødisbakke (Skovbo og Bakkebo) er et bo- og aktivitetstilbud for ældre med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne...

fælleden

Fælleden Skanderborg bliver et samlingspunkt for alle borgere og idrætsudøvere, for ansatte og gæster...

karré 345

Aarhus Kommune har siden 1978 gennemført offentligt finansierede gårdforbedringer i karréer i centrum af byen...

interacoustics

Interacoustics nye domicil ved Middelfart er et smukt eksempel på, hvorledes man kan bygge langs de danske motorveje og etablere smukke bygninger i et helstøbt landskab...

erhvervsakademi viby

Erhvervsakademiet er placeret på en ”spids”, et restareal, der er placeret mellem Ring syd, et større bane areal samt en tankstation...

søholm

Projektet omhandler nybygning af 70 plejeboliger. hvoraf 18 er hospiceboliger, i forbindelse med en renovering af det eksisterende lokalcenter Søholm i Stavtrup...

pulsen

Pulsen i Assens er et rekreativt bylandskab på sukkerfabrikken Daniscos gamle arealer ved Assens havn...